magyarhun - magyar

Új felhasználó regisztrálása

A shopba való belépéshez, sziveskedjen beírni a regisztrációs adatait.
Az így jelölt adatok (*) kitöltése kötelező.

Kapcsolattartó adatok

Számlázási adatok


Ha az árut nem a számlázási címre kívánja leszállíttatni.

Személyi adatok védelme

A http://www.umakov.hu weboldal üzemeltetője a (cégnév: Umakov kft., székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János út 1, szám: HU14226733, Adószám: 14226733-2-43) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.
Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelésének szabályait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.), valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok előírásainak szem előtt tartásával az alábbiak szerint határozza meg.

A Weboldal használatával Ön a jelen szabályzatban foglalt feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

*